Click to listen highlighted text!Powered By GSpeech
Vítejte v redrok  Vítejte v redrok

Mosty jsou mezi staviteli jedněmi z nejobdivovanějších konstrukcí. Naše profesionální řešení byla od svého zrodu navrhována právě pro ty nejsložitější konstrukce a stavby. Řada dálničních a silničních mostů tak v ČR patří i k našim hrdým referencím.

Mosty jsou mezi staviteli jedněmi z nejobdivovanějších konstrukcí. Naše profesionální řešení byla od svého zrodu navrhována právě pro ty nejsložitější konstrukce a stavby. Řada železničních mostů tak v ČR patří i k našim hrdým referencím.

V úzké spolupráci s absolutní špičkou v oboru jsme vyvinuli materiály a připravili komplexní spolehlivé řešení sanací betonových konstrukcí kanalizačních stok a objektů s nimi souvisejících.

Komplexní řešení sanací betonových konstrukcí objektů čistíren odpadních vod obsahuje řadu postupů od statického zajištění, přes řešení spár, po finální povrch.

Mosty jsou mezi staviteli jedněmi z nejobdivovanějších konstrukcí. Naše profesionální řešení byla od svého zrodu navrhována právě pro ty nejsložitější konstrukce a stavby. Řada železničních mostů tak v ČR patří i k našim hrdým referencím.

Řešení pro železniční cesty je založené na základě využití zkušeností našich dlouholetých partnerů se sanací těles pomocí netkaných geotextilií.

Propracovaný systém těsnění konstrukce tunelu, řešení pracovních a dilatačních spár včetně sekundárních pojistných systémů, komplexní řešení sanací betonových konstrukcí, řešení povrchové ochrany, to jsou jen některá z řešení, která nabízíme.

Zkušenosti s řešením pro letištní plochy jsme získali na řadě realizací pro civilní i vojenská letiště. Nabízíme ucelené systémy na bázi speciálních materiálů.

Řešení jsme připravili i pro podzemní liniové stavby, jakými jsou například kolektory. Zde se kromě standardních postupů osvědčilo především řešení založené na těsnění konstrukcí metodou krystalizace.

Pro stavební instalaci různých druhů technologických zařízení navrhujeme řešení založená na vysoce tekoucích zálivkách, rychle tuhnoucích hmotách, či řešení založená na speciálních lepidlech.

Elektrochemická ochrana výztuže je cesta, jak prodloužit železobetonovým konstrukcím jejich životnost. Připravili jsme řešení pro jednu z prvních realizací tohoto unikátního systému v České republice

Realizovaná řešení vycházejí obvykle z modelů bílé vany, tedy návrhu řešení bez použití povlakových izolací. Řešení obsahují těsnění betonové konstrukce včetně pracovních a dilatačních spár.

Od počátku naší činnosti se zabýváme vodohospodářskými projekty. Nejen pro ně jsme připravili řadu originálních řešení. Mnoho z nich pak bylo aplikováno na ta nejvýznamnější vodohospodářská díla v ČR.

Kompletní sanace železobetonových panelů řadou materiálů Permapatch a ochranné nátěry betonových konstrukcí řadou nátěrových systémů Redcoat.

Click to listen highlighted text!Powered By GSpeech