Click to listen highlighted text!Powered By GSpeech
Vítejte v redrok  Vítejte v redrok

Skupina pro výzkum a vývoj

Od samého počátku si uvědomujeme, jak důležitá je spolupráce. I když hovoříme různými jazyky a žijeme v různých zemích, naše cíle jsou společné. Řada produktů, technologií a řešení by nevznikla bez výměny posledních informací, bez možnosti zkoušet v rozdílných podmínkách, bez zkušeností z realizovaných projektů, bez výsledků elementárního výzkumu. Chceme nabídnout kreativní dynamická řešení, chceme využít potenciál našich vývojových i výrobních kapacit. Zákazníkům tak můžeme nabídnout ještě něco navíc.

Projekty výzkumu a vývoje

Výzkum a vývoj považujeme za klíč k úspěchu. Proto poctivě budujeme a rozvíjíme kvalifikovaný tým odborníků pro oblasti speciálních stavebních materiálů, surovin, konstrukcí a technologií. Vlastní výzkumné a vývojové centrum nám pak umožňuje dosahovat projektovaných cílů na špičkové úrovni, plně srovnatelné s mezinárodní konkurencí. Výsledky výzkumu a vývoje se promítají do nově uváděných produktových řad, inovací systémových řešení i při přípravě nových zcela unikátních technologií. Při řešení úkolů výzkumu a vývoje úzce spolupracujeme s řadou významných tuzemských i zahraničních institucí, společností a ústavů.

Vybrané projekty výzkumu a vývoje:
Výzkum a vývoj mechanicky a chemicky odolných kompozitů na bázi cementových a necementových pojiv a druhotných surovin
Stanovení chemické odolnosti prvků z taveného čediče, včetně zajištění metodiky a vyhodnocení laboratorních zkoušek a následné studium materiálových vlastností čedičových kameniv, pro další výzkum a vývoj
Zkoušky a odborné analýzy v oblasti kompozitních stavebních materiálů na silikátové bázi
Zkoušky a odborné expertízy v oblasti vývoje, inovace a studia kompozitních stavebních materiálů s využitím speciálního odpadního skla, určených zejména pro inženýrské konstrukce a výrobu prefabrikátů.
Zkoušky a odborné analýzy v oblasti kompozitních stavebních materiálů vyrobených s využitím odpadu z výroby skelných vláken
Výzkum a vývoj nových plošných stavebních prvků - desek, které budou tvořeny komunálním odpadem a speciálními příměsemi, včetně výzkumu a vývoje technologie výrobní linky pro jejich výrobu
ADWATEC: pokročilá technologie výroby konstrukčních desek z komunálního odpadu

Click to listen highlighted text!Powered By GSpeech