Click to listen highlighted text!Powered By GSpeech
Vítejte v redrok  Vítejte v redrok

Časté dotazy

Q: Jaké jsou základní rozdíly mezi sanací strukturální a estetickou?
A: Strukturální oprava spolupracuje s konstrukcí v původním profilu a je schopná přenášet zatížení stejně jako původní, neporušená konstrukce.
Estetická oprava je úprava povrchu, která neřeší žádné statické spolupůsobení s konstrukcí, má za úkol pouze estetickou stránku opravy konstrukce (materiál má ale parametry, které zajišťují vlastnosti důležité k funkčnosti a trvanlivosti).

 

Q: Jaké základní řešení doporučujete pro sanaci betonových konstrukcí?
A: Pro sanaci betonových konstrukcí je celá řada postupů, které na sebe navazují. Nejdříve je třeba provést diagnostiku konstrukce, která nám dá informace o jejím poškození. Na základě těchto informací je pak navržen konkrétní postup sanace betonové konstrukce.

  Jako základní řešení je tento postup:
   • očištění konstrukce vysokotlakým paprskem
   • očištění odhalené výztuže od korozních produktů a opatření ochranným nátěrem Permapatch CI
   • reprofilace sanačními maltami řady Permapatch T
   • případné sjednocení struktury povrchu stěrkami řady Permapatch S (při opravách lokálních poruch)
   • opatření konstrukce ochranným nátěrem řady Redcoat

 

Q: Jaké závazné normy musí splňovat materiály pro sanace betonových konstrukcí?
A: Sanace betonových konstrukcí se řídí souborem evropských norem ČSN EN 1504 - 1 až 10.

 

Q: Jaké jsou základní typy nátěrů pro ochranu betonových konstrukcí?
A: V systému sanací betonových konstrukcí se pro ochranu proti působení atmosférických vlivů, kyselých výparů, chloridů, rozmrazovacích solí a oxidu uhličitému používají akrylátové tvrdé tenkovrstvé nátěry (Redcoat W), nebo elastomerní akrylátové nátěry (Redcoat E), případně tvrdé tenkovrstvé modifikované akrylátové nátěry s vyšší chemickou odolností (Redcoat AX). Volba konkrétního nátěru závisí na typu konstrukce a jejím zatížení.

 

Q: Jaký nátěr doporučujete pro nátěry betonové podlahy v garážích?
A: Pro malé garáže se slabým až středním zatížením (např. rodinné domy) navrhujeme tenkovrstvé epoxidové nátěry řady Redcoat EP120 nebo EP220. Pro silnější zátěž je vhodná již epoxidová stěrka Redfloor SL.
Velké garáže (garážové domy, podzemní patrové garáže) vyžadují silnovrstvý nátěr na bázi polyuretanové pryskyřice Redcoat PU560.

 

Q: Co znamená u nátěrů vlastnost - schopnost překlenout trhliny?
A: Schopností překlenutí trhlin se vyznačují elastomerní nátěry, které při vzniku trhliny v podkladu neprasknou, ale trhlinu překryjí, a tím zabrání průniku agresivních látek do betonové konstrukce. Šíře překlenutí závisí na bázi nátěrů a jejich aplikační tloušťce. Např. elastomerní nátěr Redcoat E je schopen překlenout následně vzniklé trhlinky až do 1 mm při tloušťce filmu cca 400 µm.

 

Q: Jaké řešení doporučujete pro ochranu konstrukcí silně namáhaných chemickými látkami?
A: Zde je nutné vědět, jakými konkrétními chemickými látkami bude konstrukce zatížena, pak je možné navrhnout efektivní řešení. Obecně lze říci, že na konstrukce zatížené chemickými látkami se aplikují ochranné nátěry na bázi epoxidových nebo polyuretanových pryskyřic.

 

Q: Jaký tvar by měla mít funkční – tmelená spára v konstrukci?
A: Spára musí mít rovné, čisté hrany. Tvar spáry by měl být obdélníkový, kde poměr hloubky : šířce (tmelu) = 1 : 1,5 až 2. Šířka spáry je dána předpokládaným pohybem a koeficientem pohybového přizpůsobení tmelu.

 

Q: Musí se vždy u tmelení použít podkladní nátěr – penetrace?
A: Pro polyuretanové a polysulfidické tmely v namáhaném prostředí ano. Podkladní nátěr není vyžadován (kromě specifických aplikací) u tmelů na bázi MS polymerů.

 

Q: Jak je nutné ošetřit spáry při lepení dlažby na konstrukci zatíženou solemi?
A: Spáry v dlažbě se řeší spárováním lepidlem Permapatch RAPID a při vyšším chemickém zatížením epoxidovým lepidlem Permapatch EP, vždy je nutné posoudit jaké agresivní látky budou na konstrukci působit.

 

Q: Doporučujete před vlastním lepením cementovým lepidlem speciálně připravit podklad?
A: Podklad pro lepení cementovými lepidly musí být čistý. Především je nutné odstranit veškerý narušený, znečištěný či oleji kontaminovaný beton. Podklad by měl být vlhký a nesmí na něm stát voda. Pro hladké a nesavé podklady je nutné aplikovat spojovací můstek.

 

Q: Jaká je definice samonivelační hmoty?
A: Samonivelační hmota je takový materiál, který po zamíchání lze vylít na podlahu. Po jednoduchém rozhrnutí do požadované tloušťky se sama rozlije a ustálí do hladké rovné vodorovné vrstvy.

 

Q: Jaká řešení můžete nabídnout, když zákazník požaduje samonivelační podlahu?
A: Obecně lze nabídnout řešení pomocí samonivelačních hmot řady Redfloor. Použití konkrétního typu závisí na zatížení podlahy.

 

Q: Jak se od sebe liší jednotlivé typy cementových samonivelačních podlah?
A: Jednotlivé typy samonivelačních podlah se liší v možném zatížení. Redfloor 1 je podkladní vyrovnávací stěrka pod další podlahové vrstvy. Redfloor 2 je určena jako vrchní vrstva pro lehké zatížení, Redfloor 3 pro střední a Redfloor 4 pro těžké zatížení.

 

Q: Jaké řešení byste doporučili pro těsnění pracovní spáry v železobetonové konstrukci?
A: Nejpoužívanější řešení pro těsnění pracovní spáry je vložení bobtnajících pásků Supercast SW při betonáži.

 

Q: Jaké doporučíte řešení pro utěsnění betonové konstrukce proti vodě?
A: Pro těsnění betonové konstrukce proti vodě je velmi účinné řešení pomocí hloubkové krystalizace, materiály řady Krystol – nátěr Krystol T1, T2 nebo přísada do betonu Krystol Mix.

 

Q: Jaké výhody přináší těsnění metodou krystalizace?
A: Velkou výhodou při použití metody hloubkové krystalizace je její životnost – je stejná jako životnost konstrukce, protože je součástí betonu, a proto nehrozí poškození „izolace".
Další velkou výhodou je její opravitelnost – v případě poruch je vždy jasné, kde voda teče a existují řešení pro opravu těchto míst.

Click to listen highlighted text!Powered By GSpeech