Hledat

Těsnění proti vodě

Nejsou zde žádné produkty.

Nežádoucí dlouhodobé působení vody a vlhkosti na stavební konstrukce a materiály způsobuje jejich rozsáhlé a nevratné...

Více

Podkategorie

 • Těsnění spár

  Spára prochází konstrukcí, dělí jí na jednotlivé celky a může být ohniskem budoucích problémů především při konstrukci voděnepropustých konstrukcí. Pokud je ale dobře navržená a bezchybně provedená stane se integrální součástí konstrukce těsnění objektu

 • Těsnící stěrky a membrány

  Těsnící stěrky a membrány slouží k plošnému utěsnění konstrukce především proti vodě. Vhodný typ, technologie, ale například i tloušťka vrstvy je závislá zejména na působení a tlaku vody, kterému má těsnící stěrka, nebo membrána odolat.

 • Těsnící injektáže

  U poruch některých stávajících betonových konstrukcí je vhodné použít metodu těsnění kritických míst a detailů pomocí injektáže. Speciální materiály pro injektážní technologie umožňují nejen těsnící, pružnou, pevnou nebo podmíněně pevnou injektáž trhlin, ale i zpevňování nekvalitního betonu a výplně dutin.

 • Těsnící přísady

  Jednou z účinných metod zajištění vodotěsnosti betonové konstrukce je metoda těsnění konstrukce přímo v samotné mase betonu, bez dalších povlakových izolací, která vychází z vhodného návrhu vyztužení a integrálního těsněním všech spár. Vodonepropustnosti betonu je pak možné dosáhnout vhodnou volbou receptury směsi, nejlépe s těsnícími přísadami.

 • Těsnící malty

  Při těsnění betonových objektů proti vodě se často setkáváme s požadavkem na zatěsnění výronů, anebo průsaků vody skrze stávající konstrukci. Pro tyto účely byly navrženy speciální malty, které poskytnou vhodné řešení pro tyto případy.

 • Tmely a příslušenství

  Všechny přiznané, otevřené spáry je po provedení konstrukční skladby vhodné uzavřít. Jednou z metod je zatmelení těchto spár trvale pružným tmelem.