Hledat

Galvashield CC100 + přísl.

Galvanizační protikorozní ochranný systém pro železobetonové konstrukce

Více informací

Galvashield CC je galvanizační kov (zinek) obklopený vysoce alkalickou porézní cementovou maltou s takovou hodnotu pH, která je dostačující, aby způsobila případnou korozi zinkové anody a zabránila vytvoření pasivního filmu na anodě (patent č. PCT/GB94/01224). Patrony Galvashield CC jsou vkládány do předvrtaných otvorů a zafixovány speciální maltou Redpatch CC Bedding Mortar. Systém se dodává ve velikostech: Galvashield CC45 - pro použití v betonu s tloušťkou 80 - 100 mm, tzn. tenké železobetonové desky parkovacích ploch, prefabrikované betonové panely, stropy, balkony, atd. Galvashield CC65 - pro použití v betonu s tloušťkou větší než 100 mm, tzn. mosty, plavecké bazény, monolitické betonové skelety, atd. Galvashield CC100 - pro použití v betonu s vysokým obsahem výztuže Galvashield CC135 - štíhlá patrona pro použití v betonu s vysokou hustotou výztuže.

 • Efektivní protikorozní ochrana 
 • Ochrana před zbytkovými chloridy  
 • Umožňuje celkovou ochranu a prevenci  
 • Rychlá a snadná instalace systému  
 • Nevyžaduje vnější energetický zdroj  
 • Prodloužení údržbových cyklů
 •   Měřitelné užitné vlastnosti 
 • Vhodné pro předpjaté konstrukce  
 • Vyzkoušená technologie  
 • Životnost více než 20 let 
Ke stažení
Technický list Bezpečnostní list Prohlášení o shodě